Zapraszamy do współpracy!

Zapytania ofertowe:

Przedmiot zamówienia:

02.12.2020. 

Usługi doradcze w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych dla serii produktów - pudełka. Seria produktów składa się łącznie z 16 produktów. Dla każdego produktu wymagane są przynajmniej 2 projekty, z określeniem parametrów technicznych i materiałów

Zamówienie nie uwzględnia wytworzenia opakowania lub części składowej opakowania.

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE + FORMULARZ OFERTOWY

Status: rozstrzygnięte 

Kontakt: denis.jaroslawcew@naturamedica.pl

02.12.2020. Przedmiot zamówienia:

02.12.2020. 

Usługi doradcze w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych dla serii produktów - etykiety. Seria produktów składa się łącznie z 16 produktów. Dla każdego produktu wymagane są przynajmniej 2 projekty, z określeniem parametrów technicznych i materiałów

Zamówienie nie uwzględnia wytworzenia opakowania lub części składowej opakowania.

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE + FORMULARZ OFERTOWY

Status: rozstrzygnięte 

Kontakt: denis.jaroslawcew@naturamedica.pl

Przedmiot zamówienia:

02.12.2020.

Usługi doradcze w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych dla serii produktów - wizualizacje. Seria produktów składa się łącznie z 16 produktów. Dla każdego produktu wymagane są przynajmniej 2 projekty.

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE + FORMULARZ OFERTOWY

Status: rozstrzygnięte 

Kontakt: denis.jaroslawcew@naturamedica.pl

10.12.2020. Przedmiot zamówienia:

Usługi doradcze w zakresie doboru narzędzi promocyjnych i informacyjnych oraz kanałów komunikacji na rynku zagranicznym (Chiny) zgodnie ze specyfiką produktu, branży i rynku docelowego. 

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE + FORMULARZ OFERTOWY

Status: rozstrzygnięte 

Kontakt: denis.jaroslawcew@naturamedica.pl