Hipokrates – uważany za  „ojca współczesnej medycyny”, jako jeden z pierwszych w historii zaczął bazować na obserwacjach klinicznych i racjonalnych wnioskach. Przedtem bowiem medycyna opierała się na wierzeniach religijnych oraz magii i była praktykowana wyłącznie przez „duchowych uzdrowicieli” i znachorów.

To właśnie Hipokrates opisywał jako pierwszy lecznicze właściwości srebra. W swoich dziełach wspominał, iż ten szlachetny metal ma właściwości uzdrawiające, świetnie sprawdza się w zwalczaniu niektórych chorób oraz chwalił srebro za zdolność gojenia ran i naprawy tkanek.

Około 400 roku p.n.e. w jednym ze swoich dzieł (aktualnie „Zebrane dzieła Hipokratesa – „The Genuine Works of Hippocrates”), Hipokrates pisał – „najskuteczniejszym lekarstwem na wrzody jest srebro starte w proszek”.

Twierdził także, iż noszenie kolczyków ze srebra korzystnie wpływa na stan zdrowia, szczególnie w przypadku problemów cyklu miesiączkowego u kobiet. Być może właśnie to zapoczątkowało hermetyczne postrzeganie srebra w astrologii, jako energii żeńskiej i lunarnej.