Wyzwania technologiczne wyścigu zbrojeń pomiędzy Związkiem Radzieckim, a Stanami Zjednoczonymi, skłoniły nie tylko amerykańskich, ale i radzieckich naukowców do wdrażania nanotechnologii w programy eksploracji kosmosu. [1] Okres zimnej wojny sprawił, iż swoje zastosowanie znalazł koloid srebra w Kosmosie.

Sowieckie statki kosmiczne, podobnie do amerykańskich, również wykorzystywały srebro do oczyszczania wody. Radzieccy naukowcy byli świadomi unikalnych właściwości srebra, dlatego w serii statków kosmicznych Vostok, Voskhod i Soyuz dodawano srebrny preparat „Kumazin” (ros. Кумазин) [2] do (gotowanej) wody pitnej przed startem rakiety. Zarówno sonda kosmiczna Salyut, jak i Mir używały srebra jonowego do oczyszczania wody. Z czasem zaczęto stosować metodę elektrolizy do rozpuszczenia srebra w wodzie, by osiągnąć stężenie 0,2ppm (podczas gdy amerykanie stosowali stężenie 4 razy mniejsze). [3]

Pytanie kto jako pierwszy zaczął pozyskiwać srebro koloidalne metodą fizyczną – Amerykanie czy Sowieci – pozostaje kwestią sporów. Wiemy jednak, że jako pierwsi zaczęli je stosować w kosmosie radzieccy astronauci. W rezultacie dodania srebra świeżość wody pitnej była przedłużona nawet do kilku lat.[4] Każdy z członków załogi używał swojego ustnika do pobierania wody, poprzednio przymocowanego do węża z urządzeniem dozującym, skąd woda była dostarczana w odmierzonych porcjach.[5]

Koloid srebra współcześnie

USA i ZSRR – choć niegdyś wrogie państwa, przy budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zarówno Amerykanie (NASA) jak i Rosjanie (Roskosmos) mieli wspólny wkład w stworzeniu nowego ulepszonego systemu zaopatrywania załogi w wodę z cząsteczkami srebra, który funkcjonuje do dziś.

Na zakończenie można dodać, iż w Stanach Zjednoczonych technologię pozyskiwania koloidu srebra (opatentowaną w USA przez NASA) stosuje się: w filtrach wodnych opartych na jonach srebra, do dezynfekcji wody w basenach, w salonach SPA, w fontannach dekoracyjnych i siedliskach zwierząt dla delfinów, morskich lwów, czy morskich żółwi.[6] [7]

 

 

[1] Silver in medicine: A brief history BC 335 to present. David J. Barillo, David E. Marx

[2] СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБИТАЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (Прошлое, настоящее и будущее) Москва Октябрь 2008

[3] A History of Spacecraft Environmental Control and Life Support Systems K. Daues/NASA Johnson Space Center January 6, 2006

[4] ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ В КОСМОС. Ю.В. Лончаков

[5] «САЛЮТ» НА ОРБИТЕ. Колл. авт. М., «Машиностроение», 1973, с.160. М. П. ВАСИЛЬЕВ (председатель), К. Д. БУШУЕВ, О. Г. ГАЗЕНКО, А. С. ЕЛИСЕЕВ, В. А. ШАТАЛОВ

[6] Biofunctional Textiles and the Skin. Hipler, U.-C. (Jena), Elsner, P. (Jena)

[7] Journal of Wound Care Vol. 11, No. 4. Silver I: its antibacterial properties and mechanism of action A.B.G. Lansdown