Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazać podstawowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego naturamedica.pl.

Serwis internetowy naturamedica.pl (dalej: Serwis) prowadzi:

Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87E,
87-100 Toruń
KRS: 0000764144
NIP: 8792708433
REGON: 382119050

Dane osobowe, które przekazali użytkownicy, w związku z korzystaniem z Serwisu, przetwarza Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 87E, w Toruniu (87-100), która jest administratorem przekazanych danych osobowych w rozumieniu:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

W związku z korzystaniem z Serwisu w przypadku zamiaru wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie www.naturamedica.pl wymagane jest podanie przez użytkownika danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej. Wówczas, korzystając z formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na korespondowanie/kontaktowanie się z nim (użytkownikiem) w sprawie, w której się zwraca. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) od Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87E w Toruniu (87-100).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korespondowania/kontaktu z użytkownikiem w sprawie, w której się zwraca. 

Dane osobowe, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej, które przekazali użytkownicy Serwisu w procesie zapisu w celu otrzymywania informacji handlowych, przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz po wyrażonej odrębnej zgody użytkownika – w celach marketingowych.

Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO).

Dane osobowe, które przekazał użytkownik Serwisu, będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ppkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

Dane osobowe użytkownika Serwisu będą przechowywane do czasu odwołania przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

Podczas wizyty w Serwisie system, który wykorzystuje administrator automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. W/w dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Oprócz adresu IP system pobiera dane z plików cookies.

Pliki cookies są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe) zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (tj. komputera, smartfonu, tabletu) m.in. w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Dzięki tym plikom możliwe jest również zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia jego rozwój w przyszłości. Nie zmieniają one ustawień urządzenia i nie są w żaden sposób szkodliwe tak dla urządzenia jak i dla zainstalowanego na nim oprogramowania. Są możliwe do usunięcia oraz do zablokowania zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej.

Zapisywane przez system administratora pliki cookies dzielą się na:


Sesyjne – w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Brak możliwości zapisania cookies sesyjnych nie wpływa na zmianę funkcjonalności Serwisu ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów. Plik cookies jest usuwany z pamięci podręcznej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie (po opuszczeniu strony Serwisu lub zamknięcia przeglądarki).


Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę Serwisu – są to m.in. pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)


Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania cookies wskazano pod w/w linkiem.


Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:


• Mozilla Firefox:
www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera:
www.help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
• Internet Explorer:
www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

Stałe – przechowywane na urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia z urządzenia.

Administrator nie wykorzystuje pliki cookies w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.


Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe ze strony internetowej trafiające na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Przetwarzając dane osobowe, Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa majce na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Przekazywane dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń w postaci kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznego, w sprawie, w której użytkownik się zwrócił, obsługi zamówień oraz zarządzanie organizacją Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym oraz firmom reklamowym) w celu prawidłowej realizacji tych świadczeń;

Kontakt z administratorem możliwy jest:

za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie korespondencji na adres: aurum@naturamedica.com

telefonicznie pod nr telefonu:+48 888 558 888

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Natura Medica Zdrowie i Uroda sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87E, 87-100 Toruń

Użytkownikom będą przekazywane zamówione informacje: newsletter, informacje prasowe, informacje handlowe oraz odpowiedzi na pytania za wyłączną zgodą użytkowników.


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będzie publikować administrator na stronie internetowej Serwisu.