Miło nam poinformować, iż NATURA MEDICA Zdrowie i Uroda od dnia 2 stycznia jest oficjalnym członkiem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Może nim zostać przedsiębiorca branży kosmetycznej, który działa zgodnie z Kodeksem Etyki Związku, przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad uczciwej, rzetelnej konkurencji.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego ma ustawowo zagwarantowany udział w tworzeniu prawa. Skutecznie działa na rzecz proponowanych przez siebie rozwiązań, zmieniając je w obowiązujące przepisy prawne. Uczestniczy w pracach instytucji wpływających na codzienne życie przedsiębiorców branży kosmetycznej.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego jest organizacją skupiającą blisko 190 przedsiębiorstw działających w branży kosmetycznej. Wśród nich można wymienić takie znane marki jak np.: Dior, Johnsons&Johnsons czy L’Oreal. Członkowie to głównie producenci i dystrybutorzy kosmetyków w całej Polsce a także laboratoria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne.

PZPK działa na poziome krajowym poprzez:

Na poziomie europejskim:

  • Cosmetics Europe
  • Komisja Europejska
  • Stałę Przedstawicielstwo RP w Brukseli
  • Eurodeputowani
  • BUSINESSEUROPE

Do zadań Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego należy przede wszystkim:

  1. informowanie członków o planowanych zmianach w ich otoczeniu prawnym. Taki system „wczesnego ostrzegania” daje firmom więcej czasu na dostosowanie, ułatwia wdrażanie zmian i ogranicza ich koszty
  2. wpływ na krajowe oraz wspólnotowe organy prawodawcze. Dzięki temu pojedynczy przedsiębiorca ma możliwość zaprezentowania swojego stanowiska i potrzeb
  3. firmy członkowskie mogą korzystać z pełnej ekspertyzy Związku w zakresie m.in.: oceny bezpieczeństwa, GMP, dokumentacji produktu, oznakowania produktów, deklaracji marketingowych, produktów z pogranicza, składników kosmetyków oraz planowanych zmian prawnych
  4. regularna organizacja warsztatów, wykładów i seminariów poświęconym praktyce stosowania prawa branżowego oraz aktualnym projektom legislacyjnym i technicznym.
  5. wystawianie certyfikatów eksportowe: Free Sale Certificate, GMP Certificate, Health Certificate oraz BSE Certificate, a także współpraca z Ministerstwem Rozwoju oraz zagranicznymi Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji na rzecz promocji polskiej branży kosmetycznej.