W ostatnich latach ludzkość na nowo zaczęła odkrywać właściwości srebra, często porównując je do syntetycznych preparatów. Czy jednak można nazywać srebro nowym antybiotykiem współczesności?

Przed nastaniem ery antybiotyków zapoczątkowanej odkryciem penicyliny w 1928 przez Aleksandra Fleminga, srebro w różnej postaci było powszechnie wykorzystywane w medycynie obejmującej również ówczesną kosmetologię.[1] Na przykład, do lat 40’ ubiegłego stulecia, w USA najpopularniejszymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi były ogólnodostępne: mazie, koloidy czy folie zawierające cząstki srebra.[2] (Dziś amerykańska Agencja Żywności i Leków – Food and Drug Administration – FDA, klasyfikuje srebro koloidalne jako lek “przed-1938”).[3]

Do lat 50’ na rzecz tanich w produkcji masowej antybiotyków oraz preparatów syntetycznych, wytwarzanie produktów na bazie srebra ograniczono praktycznie do zera.[4] W konsekwencji pierwiastek tego szlachetnego metalu utracił swój długotrwały status w medycynie i kosmetologii. Jak się jednak okazało – nie na długo…

Często nadmierne wykorzystywanie antybiotyków, doprowadziło do wytworzenia szczepów opornych bakterii, co oznacza umiejętność przeciwstawiania się antybiotykom[5]. Konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych metod zapobiegania i rozpowszechniania się infekcji. Ponownie wzrosło zainteresowanie właściwościami srebra, a przy pomocy dzisiejszych nowoczesnych technologii możliwość osiągnięcia lepszych działań srebra na organizm wzrasta. [6]

Istnieją jednak obawy o pojawienie się oporności drobnoustrojów również i na ten pierwiastek. Trzeba jednak zauważyć, iż odporność na antybiotyki rozpowszechniła się w ciągu 60 lat od ich powstania, podczas gdy srebro stosowane jeszcze od czasów starożytnych do dzisiaj, dzięki swoim własnościom, uniemożliwia bakteriom uodpornienie się. Możemy zatem być spokojni o bezpieczne wykorzystanie jego antybakteryjnych właściwości w preparatach zarówno medycznych, jak i kosmetycznych.

 

 

[1] Tom 56 2007 Numer 1–2 (274–275) Strony 115–122 – Kosmos – problemy nauk biologicznych 2007 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2007/115.pdf

[2] Ancient and Novel Forms of Silver in Medicine and Biomedicine Alireza; Ebrahiminezhad Mohammad Javad Raee https://www.researchgate.net/publication/301198980_Ancient_and_Novel_Forms_of_Silver_in_Medicine_and_Biomedicine

[3] BioLiving in a High-Tech World 2001 https://books.google.pl/books?id=z401Nm5q8d4C&pg=PA28&lpg=PA28&dq=fda+1991+letter+1938+%22silver%22&source=bl&ots=rZpxNlSpzp&sig=ACfU3U35VHtsTICaFJLNp49D35cit9O-Xg&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj9qufjjonnAhUMposKHYH4BhEQ6AEwE3oECAoQAQ#v=onepage&q=fda%201991%20letter%201938%20%22silver%22&f=false

[4] „A Brief History of The Health Support Uses of Silver” by Prof. Ronald Gibbs https://www.silver-colloids.com/history-silver/

[5] Stryjewski EM, Boucherc HW: Gram-negative bloodstream infections. Inter J Antimicrob Agents 2009; 34: 21-25 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931812

[6] Borgis – Nowa Stomatologia 3/2012, s. 117-121, Rafał Pokrowiecki, Agnieszka Mielczarek http://www.czytelniamedyczna.pl/nowa-stomatologia,ns201203.html